Dina rättigheter: Låtsassnutar

Posted: April 21, 2013 in Dina rättigheter

Väktare, ordningsvakt, entrévärd, skyddsvakt, skyddsområdesvakt, ? Vad är det egentligen som gäller? Här följer en kort sammanfattning av de olika titlarnas befogenheter, så att du inte behöver ta någon onödig skit nästa gång de stoppar dig.

Väktare, auktoriserade av länsstyrelsen. är en person som är anställd av ett säkerhetsföretag och får endast använda våld/tvång i självförsvar. De har alltså inte mer rätt än en vanlig “civil” person att ingripa mot brott. Kan vara auktoriserade att använda vakthundar. Väktare används ofta för patrull, övervaka kameramonitorer, stationära säkerhets uppgifter som att stå i affärer eller sitta i receptioner.

Ordningsvakter, auktoriserade av polisen, ordningsvakten har befogenhet att neka en person tillträde till en specifik plats eller att, från den platsen, avlägsna en person med våld. Den har också befogenheter att kvarhålla personer och får i det syftet använda handklovar. Ordningsvakter används som ett komplement till polisen för att upprätthålla “allmän ordning” exempelvis i tunnelbanan men också som dörrvakter vid krogar, på sportevenemang, gallerior, säkerhetskontroller vid domstolar o.s.v.

(Skyddsvakt/skyddsområdesvakt, är militär personal, poliser och andra speciellt auktoriserade personer. Icke militära skyddsvakter auktoriserats av länsstyrelsen. De har rätt att kroppsvisitera en person och ta föremål i beslag. De kan med våld avlägsna en person från specifika “skyddsområden”. Får kvarhålla en person som inte följer skyddsområdets restriktioner, vägrar gå med på kroppsvisitation eller vid misstanke om spioneri eller sabotage. En skyddsvakt kan i vissa fall vara berättigade att bära skjutvapen. Används ofta till att skydda känsliga militära eller civila föremål, tex: flygplatser (militära och civila) eller militärbaser. Dessa inom parentes då du med största sannolikhet inte stöter på dem i ditt vardagliga liv)

Ta reda på vilken typ du har att göra med, ordningsvakter och väktare är de du oftast kommer att möta, en ordningsvakt ska ha en stor bricka (oftast på bröstet, men ibland även på andra ställen) som talar om att denne är just ordningsvakt.

På vissa krogar och klubbar finns även vakter som går under benämningen “entrévärd” dessa har egentligen inga befogenheter överhuvudtaget. De får liksom du och “väktaren” göra ett civilt gripande om de ser att ett brott håller på att begås eller just skall begås, eller i de fall då den som begått brottet är “på flyende fot” eller efterlyst.En väktare eller entrévärd kan alltså även de i egenskap av civila medborgare ha rätt att tex avlägsna dig från ett privat område som du blivit ombedd att lämna då du, när du håller dig kvar där, begår brottet “olaga intrång”. Dock är gränsen för vad som är ett tillåtet besök av ex. vis en krog och vad som är olaga intrång relativt svårdragen, det går alltså inte att säga att väktaren får bruka våld mot dig sekunden du blivit upplyst om att du inte är välkommen.

Och så vill vi återigen påminna om att bara för att du vet vilka dina rättigheter är, betyder det inte att du kommer få ta del av dem. Det är viktigt att du i mötet med låtsassnutarna vet vad de får och inte får göra så att du kan ta väl grundade beslut i den specifika situation du befinner dig i men att de ska respektera dina rättigheter finns det ingen garanti för.

/ABC

Comments are closed.